Tävlingsresultat 2018

Tävlingar Husdjursdagen 2018

Resultat:
Största Tupp
Helen Axelsson     Gul Orpington   3.445 g

Minsta Tupp
Åsa Sillström          Holländsk Dvärg    425 g

Största Hönsägg
Helen Axelsson    96 g

Minsta Hönsägg
Åsa Sillström            4 g

Finaste Trio- Publikens val
Pauline Gunnman  Trio mörkbruna Maranägg

Grattis alla vinnare och välkomna till nya tävlingar nästa år!

Maria Ericson