Syftet med Husdjursdagen

HUSDJURSDAGEN i ALSEN
”Bonden – människans bästa vän”

Syftet med Husdjursdagen har från dess start varit att på ett praktiskt sätt ge kunskap och information om livet på landet, men också visa vilka resurser vi har i vår närmiljö t ex maten och jobben inom de Gröna näringarna. En viktig del handlar om respekt i mötet med djur, natur och miljö samt förståelsen för ett hållbart bruk av våra naturresurser. – Husdjursdagen kom till för att marknadsföra de agrara näringarna som ger arbetstillfällen på landsbygden, säger Andreas Axelsson ordförande i LRF Alsen. – Vi vill visa upp landsbygden för vår nästa generation och visa hur det fungerar och vilka djur det finns på landet. 

Det är inte många barn som har möjlighet till närkontakt med djur nu för tiden så därför är Husdjursdagen en mycket uppskattad aktivitet för bl a barnfamiljer. Senast var det ca. 2000 vuxna inlösta och lika många barn som fick gå in gratis. Vi fyllde området med våra fantastiska djur, vår fantastiska mat och såklart våra fantastiska bönder och det bjöds på ett gediget program från scenen, underhållning av olika slag, uppvisningar, tävlingar, sång och musik.

Husdjursdagen, som arrangeras för 21:e året av LRFs lokalavdelningar Rödön och Alsen, vet värdet i att underhålla bra kundrelationer. – Vi lantbrukare och medlemmar i LRF får chansen att träffa våra konsumenter  under en dag, och våra konsumenter får möjlighet att bekanta sig med lantbrukets djur och vår vardag, säger Gunnar Lögdberg ordförande i LRF Rödön.

Viktigt i vårt arbete är samverkan med bl a Grönt center i Ås  och med våra Naturbruksgymnasier.
– Landsbygdens tillgångar och värden måste synliggöras om och om igen. Husdjursdagen år ett gott exempel på hur människor från olika delar av samhället kan ta del av dessa värden. Alla måste förstå mer om var maten kommer ifrån, hur den produceras och att det kostar att ha tillgång till en levande landsbygd med svensk matproduktion.

Årets Husdjursdag kommer att genomföras 7:e augusti. Tema för året är ”Sveriges bönder – Landets trygghet”.

 

Varmt välkomna till oss den 7:a augusti önskar Alsen-Rödöns LRF-avdelningar!

 

Kontakt
Andreas Axelsson, ordf. LRF Alsen 070-694 66 26
Gunnar Lögdberg, ordf. LRF Rödön 070-588 14 46