Husdjursdagen 2021

Nytt år och nytt hopp om att för 21 året kunna genomföra Husdjursdagen. Men som ni alla vet är COVID-19 fortfarande här och kan sätta käppar i hjulen. Trots det hoppas och planerar vi nu för att Husdjursdagen 2021 kommer att genomföras på ett pandemi-säkert sätt.

Husdjursdagen har från dess start varit att på ett praktiskt sätt ge kunskap och information om livet på landet, men också visa vilka resurser vi har i vår närmiljö, tex maten och jobben inom de Gröna näringarna. En viktig del handlar om respekt i mötet med djur , natur och miljö samt förståelsen för ett hållbart bruk av våra naturresurser.

Som utställare erbjuds Du att exponera Ditt företag för en publik i alla åldrar.

Kontakt:
Andreas Axelsson, ordf. LRF Alsen 070-694 66 26, hovslantbruk@gmail.com
Gunnar Lögdberg, ordf. LRF Rödön 070-588 14 46, gunnarlogdberg@gmail.com